23 Ekim 2021
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Harita Hizmetleri

- Sayısal Halihazır Harita Üretimi

            Topoğrafik Haritalar
            Kadastral Haritalar
            Tematik Haritalar
            Maden Yerüstü Haritaları
            Özel Amaçlı Haritalar

- Kamulaştırma Projeleri

            Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri
            EPDK nezdinde yapılacak kamulaştırmaların takibi ve sonuçlandırılması
            Kamulaştırmaya tabi parsellerin bedel tespitleri
            Kamulaştırma planlarının oluşturulması
            Kıymet takdiri raporlarının hazırlanması
            Müştemilat tespit tutanaklarının tanzimi
            Kamulaştırma davalarının açılması ve yürütülmesi
            Vasıf değişikliği ve tarım dışı kullanım izinlerinin alınması
            Dava sonuçlarına göre tescil işlemleri

- İmar Planı Çalışmaları

- İmar Planı Uygulamaları

            Parselasyon Planlarının Hazırlanması
            3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması
            Yola, Yeşile Terk, Ayırma ve Birleştirme İşlemleri
            İrtifak Hakkı Kurulumu v.b. Uygulama Çalışmaları

- CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri)

            Deformasyon Ölçüleri
            Altyapı ve Boru Hattı Projeleri

- Gayrimenkul Danışmanlığı
Etiketler: harita imar cbs proje

Piri Reis Grup Telif Hakkı (c) 2002-2011