09 Aralk 2021
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Harita Hizmetleri

- Say覺sal Halihaz覺r Harita Üretimi

            Toporafik Haritalar
            Kadastral Haritalar
            Tematik Haritalar
            Maden Yerüstü Haritalar覺
            Özel Amaçl覺 Haritalar

- Kamulat覺rma Projeleri

            Kamulat覺rma Mühendislik Hizmetleri
            EPDK nezdinde yap覺lacak kamulat覺rmalar覺n takibi ve sonuçland覺r覺lmas覺
            Kamulat覺rmaya tabi parsellerin bedel tespitleri
            Kamulat覺rma planlar覺n覺n oluturulmas覺
            K覺ymet takdiri raporlar覺n覺n haz覺rlanmas覺
            Mütemilat tespit tutanaklar覺n覺n tanzimi
            Kamulat覺rma davalar覺n覺n aç覺lmas覺 ve yürütülmesi
            Vas覺f deiiklii ve tar覺m d覺覺 kullan覺m izinlerinin al覺nmas覺
            Dava sonuçlar覺na göre tescil ilemleri

- 襤mar Plan覺 Çal覺malar覺

- 襤mar Plan覺 Uygulamalar覺

            Parselasyon Planlar覺n覺n Haz覺rlanmas覺
            3194 say覺l覺 襤mar Kanunu 18. Madde Uygulamas覺
            Yola, Yeile Terk, Ay覺rma ve Birletirme 襤lemleri
            襤rtifak Hakk覺 Kurulumu v.b. Uygulama Çal覺malar覺

- CBS (Corafi Bilgi Sistemleri)

            Deformasyon Ölçüleri
            Altyap覺 ve Boru Hatt覺 Projeleri

- Gayrimenkul Dan覺manl覺覺
Etiketler: harita imar cbs proje

nceki 襤癟erik:
Harita
Sonraki 襤癟erik:
Referanslar覺m覺z
Piri Reis Grup Telif Hakk覺 (c) 2002-2011