23 Ekim 2021
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Hizmetlerimiz

A. LİSANS ÖNCESİ DÖNEM

1) Yeni Müracaat Yapılması

 • Yenilenebilir enerji projelerinin tespiti
 • Saha Keşif
 • Raporlama
 • Ölçümleme(Hidrolojik, Meteorolojik veri)
 • Ön Fizibilite
 • Başvuru dosyalarının hazırlanması
 • Fizibilite (RES, HES, GES)


2) Mevcut Müracaatlar

 • Başka Firmalar tarafından yapılmış başvuruların incelenmesi
 • Mevcut müracaatların irdelenmesi
 • Raporlama


3) İşveren Tarafından Devir Alınmak Üzere İncelenmesi Talep Edilen Projeler

 • Devir alınacak projenin sahada keşfi
 • Teknik ve finansal analizlerinin raporlanması
 • Proje net fayda açısından formülasyon değişiklikleri


B. LİSANS BAŞVURUSU

 • Tüzel Kişilik adına lisans başvuru dosyasının hazırlanması
 • İlgili kurum ve mercilerde dosyanın takibi
 • ÇED raporları


C. LİSANS SONRASI

1. Harita

 • Projenin 1/1000 ölçekli halihazır haritasının alınması
 • Hazırlanan haritaların onaylatılması


2. Kati Proje Hazırlanması

 • Yatırım türüne göre projelendirme
 • Projelerin onaylatılması


3. Jeolojil Etütler

 • Kati projeye göre sondaj çalışmaları
 • Laboratuar deneyleri
 • Jeolojik etütler


4. E-M Teçhizat

 • Türbin tekliflerinin alınması
 • Tekliflerin değerlendirilmesi
 • E-M teçhizat sözleşmesinin hazırlanması imzaya sunulması


5. ENH

 • Bağlantı noktasının kesinleştirilmesi
 • ENH Etüt proje
 • ENH projelerinin onaylatılması kontrolü


6. Uygulama Projesi Hazırlanması7. Kamulaştırma, Kiralama ve İrtifak tesis İşlemleri

 • EPDK bünyesinde Kamulaştırma kararlarının aldırılması
 • Kamulaştırma dosyalarının hazırlanması
 • Adres tespitleri


8. Değer Tespit ve Satın Alma

 • Kamulaştırmaya tabi parsellerin bedel tespitleri
 • Kıymet takdiri raporlarının hazırlanması
 • Müştemilat tespit tutanaklarının tanzimi


9.  Hukuki Süreç ve Tescil

 • Kamulaştırma davalarının açılması ve yürütülmesi
 • Vasıf değişikliği ve tarım dışı kullanım izinlerinin alınması
 • Dava sonuçlarına göre tescil işlemleri


10. EPDK’ ya sunulan periyodik ilerleme raporlarının hazırlanması

Önceki İçerik:
Kurumsal
Sonraki İçerik:
Faaliyet Alanları
Piri Reis Grup Telif Hakkı (c) 2002-2011