09 Aralk 2021
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Enerji Hizmetleri

L襤SANS ÖNCES襤 DÖNEM

- Yeni Müracaat Yap覺lmas覺

            Yenilenebilir enerji projelerinin tespiti
            Saha Keif
            Raporlama
            Ölçümleme(Hidrolojik, Meteorolojik veri)
            Ön Fizibilite
            Bavuru dosyalar覺n覺n haz覺rlanmas覺
            Fizibilite (RES, HES, GES)

- Mevcut Müracaatlar


            Baka Firmalar taraf覺ndan yap覺lm覺 bavurular覺n incelenmesi
            Mevcut müracaatlar覺n irdelenmesi
            Raporlama

- 襤veren Taraf覺ndan Devir Al覺nmak Üzere 襤ncelenmesi Talep Edilen Projeler


            Devir al覺nacak projenin sahada kefi
            Teknik ve finansal analizlerinin raporlanmas覺
            Proje net fayda aç覺s覺ndan formülasyon deiiklikler


L襤SANS BAVURUSU

            Tüzel Kiilik ad覺na lisans bavuru dosyas覺n覺n haz覺rlanmas覺
            襤lgili kurum ve mercilerde dosyan覺n takibi
            ÇED raporlar覺


L襤SANS SONRASI

- Kati Proje Haz覺rlanmas覺
            Yat覺r覺m türüne göre projelendirme
            Projelerin onaylat覺lmas覺

- E-M Teçhizat

            Türbin tekliflerinin al覺nmas覺
            Tekliflerin deerlendirilmesi
            E-M teçhizat sözlemesinin haz覺rlanmas覺 imzaya sunulmas覺

- ENH

            Balant覺 noktas覺n覺n kesinletirilmesi
            ENH Etüt proje
            ENH projelerinin onaylat覺lmas覺 kontrolü

- Uygulama Projesi Haz覺rlanmas覺

- EPDK’ ya Sunulan Periyodik 襤lerleme Raporlar覺n覺n Haz覺rlanmas覺


- Proje Kontrol ve Müavirlik

nceki 襤癟erik:
Enerji
Sonraki 襤癟erik:
Dan覺manl覺k
Piri Reis Grup Telif Hakk覺 (c) 2002-2011