09 Aralk 2021
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Piri Reis Grup Hakk覺nda

Enerji yat覺r覺mlar覺, harita, inaat, jeolojik etüt ve sondaj konular覺nda hizmet vermek amac覺yla 2002 y覺l覺nda kurulan grubumuz size enerji sektörünün yat覺r覺m sürecinde yer alan mühendislik hizmetleriyle de kurumsal çözümler salamaktad覺r.

Piri Reis Grup'un bünyesinde yer alan firmalar ve çözüm ortaklar覺m覺z, enerji projelerinin yat覺r覺m sürecinin ihtiyaç duyulan her aamas覺nda hizmet vermektedir.

Bugüne kadar resmi kurum ve kurulular覺n düzenlemi olduu ihaleli ileri ve özel sektöre ait projeleri hem zaman覺nda hem de planlanan bütçeye uygun olarak tamamlaman覺n hakl覺 gururunu yaamaktay覺z.
 
Tamamlam覺 olduumuz projelerimizde firmam覺zla ilgili yap覺lan olumlu deerlendirmeler, yeni balayaca覺m覺z projelerde bize cesaret ve yön vermektedir. Çözüm orta覺m覺z olan firmalarla birlikte yürüttüümüz baar覺l覺 projelerle; sayg覺n ve güvenilir bir irket olma yolunda emin ad覺mlarla ilerlediimize inan覺yoruz.

H覺zla gelien enerji sektöründe yürüttüümüz projelerimizde güncel teknolojiyi de baar覺l覺 bir ekilde kulland覺覺m覺za inanmaktay覺z.

Kalite politikam覺z, rekabetçi piyasa artlar覺nda taahhütlerimizi mümkün olan en optimum maliyette tamamlamak, iveren beklentilerini eksiksiz kar覺lamak ve sunduumuz hizmetleri en üst kaliteye ta覺makt覺r.

Sektördeki tüm firmalara ve çözüm ortaklar覺na sayg覺lar覺m覺z覺 sunar覺z...

 

Hakan TOKAÇ
襤cra Kurulu Bakan覺
nceki 襤癟erik:
Anasayfa
Sonraki 襤癟erik:
Hizmetlerimiz
Piri Reis Grup Telif Hakk覺 (c) 2002-2011